Лого Парижская Культура 11 июля 2020
 • Nie ma żadnej „sprawy Miłosza”

  Syrena, nr 206
  19.01.1952
  ( Francja )
  Przedruk obszernych fragmentów z „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” listu do redakcji Ryszarda Wragi (por. sygn. 1952_1_025), w którym ustosunkowuje się on negatywnie do Czesława Miłosza i jego decyzji zerwania z komunizmem.
 • Wspomnienia stupajki

  Trybuna Ludu, nr 20 (1082)
  20.01.1952
  ( Polska )
  Krajowa reakcja na opublikowane w „Kulturze” nr 7-8 (45-46) i 9 (47) z 1951 roku wspomnienia Felicjana Sławoja Składkowskiego p. t. „Opowieści administratora czyli Pamiętnik niebohaterski”.
 • Czarne, białe czy szare?

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, nr 21
  24.01.1952
  ( Wielka Brytania )
  List czytelnika protestujący przeciwko reakcji części emigracji na „sprawę Miłosza”. Czytelnik krytykuje tzw. niezłomnych, których wypowiedzi przypominają mu wypowiedzi „tamtych niezłomnych zza żelaznej kurtyny”.
 • Huzia na „Kulturę”; Zgrana nagonka

  Jutro Polski, nr 2 (210)
  27.01.1952
  ( Wielka Brytania )
  Dwie notatki z tego samego numeru „Jutra Polski”. Pierwsza „Huzia na «Kulturę»” podpisana „(p.)”, ubolewa nad kampanią rozpętaną przez „ zjednoczone siły ciemnogrodu pod komendą dwójkarzy” przeciwko paryskiej „Kulturze” i Józefowi Marii Bocheńskiemu, druga, „Zgrana nagonka” niepodpisana, o podobnej treści.
 • Napewno nie Brygada Międzynarodowa

  Związkowiec, nr 4
  27.01.1952
  ( Kanada )
  Autor komentuje propozycję „Kultury” utworzenia międzynarodowej brygady wschodnio – europejskiej przy armii atlantyckiej.
К НАЧАЛУ »