Лого Парижская Культура 8 июля 2020
 • Psychologia zburzonego miasta

  Wiadomości Polskie (Sztokholm), nr 486
  30.01.1952
  ( Szwecja )
  Polemika z artykułem Juliusza Mieroszewskiego p. t. «Literatura „Oblężonego miasta”» opublikowanym w „Kulturze” nr 1 (52), krytyką „myślowego letargu” emigracji, nie nadążającej za aktualnymi prądami przebudowy Europy i świata.
 • Background to Gomulka

  East Europe and Soviet Russia, nr 364
  31.01.1952
  ( Wielka Brytania )
  Nawiązując do procesów moskiewskich z lat trzydziestych, autor wykazuje, że aresztowanie w Polsce w roku 1951 Władysława Gomułki i oskarżenie go o „odchylenie prawicowo – nacjonalistyczne” jest standardową metodą pozbywania się przeciwników politycznych w sowieckim systemie.
 • Кореспондент Культури” вiдвiдав „УВ”

  Украiньскi вiстi, № 10 (577)
  31.01.1952
  ( USA )

  Krótka wzmianka o wizycie berlińskiego korespondenta „Kultury” Jerzego Prądzyńskiego w redakcji pisma „Ukrains'ki visti".

 • Polnischer Brief an einen deutschen Freund

  Aktion, nr 12
  --.02.1952
  ( Niemcy )
  Omówienie ogłoszonego na łamach styczniowego numeru „Kultury” z 1952 roku „Listu otwartego do A. N. Niemca, - przyjaciela” podpisanego inicjałami M. B. Autor listu otwartego odnosi się m. in. do kwestii odszkodowań dla ofiar pseudomedycznych eksperymentów oraz odmawiania odszkodowań tym więźniom, którzy według niemieckiej interpretacji nie byli więzieni z powodów politycznych, a jedynie z powodów przynależności narodowej.
 • Ilustracja emigracyjnej polityki

  Słowo Powszechne, nr 47
  --.02.1952
  ( Polska )
  Krajowe dziennik przynosi obszerne fragmenty (z komentarzem) artykułu Zbigniewa Małeckiego p. t. „Notatki z podróży do Kanady” zamieszczonego w „Kulturze” nr 11 (49), zawierającego krytyczną ocenę działalności IRO – International Refugee Organization (Międzynarodowa Organizacja Opieki nad Uchodźcami).
К НАЧАЛУ »