Лого Парижская Культура 27 ноября 2020
 • 1953_1_007

  Ogniwo, nr 37
  Notatka dotycząca polskich organizacji i prasy polskiej we Francji.
 • Nowe książki. Biblioteka „Kultury”

  Polak w Kalifornii, nr ¾ (20)
  ( USA )
  Wykaz książek wydanych przez Instytut Literacki, znajdujących się w sprzedaży.
 • Голос полiтичного реалiзму

  Гомiн України
  ( Kanada )
  „Głosem politycznego realizmu” jest list księdza Józefa Z. Majewskiego z Pretorii opublikowany na łamach „Kultury” w numerze 11 (61), zawierający postulat rezygnacji z Kresów Wschodnich, utraconych przez Polskę po II wojnie światowej.
 • Książka polska na obczyźnie w roku 1952 (1)

  Słowo Polskie
  ( Francja )
  Omówienie dorobku polskich wydawnictw emigracyjnych w roku 1952.
 • „Polskie Sprawy”

  Narodowiec, nr 13
  ( Francja )
  Krytyczna notatka dotycząca biuletynu „Polish Affairs”. wydawanego przez Radę Polityczną w Londynie.
К НАЧАЛУ »