Лого Парижская Культура 2 апреля 2020
 • Stronnictwa i ich przeciwnicy

  Jutro Polski nr 20-21 (251-252)
  08.11.1953
  ( Wielka Brytania )
  Autor uzasadnia konieczność istnienia polskich stronnictw politycznych na emigracji.
 • W oczach Zachodu

  Jutro Polski nr 20-21 (251-252)
  08.11.1953
  ( Wielka Brytania )
  Opinia mikołajczykowskiego pisma dotycząca kwestii postrzegania emigracji polskiej przez Zachód.
 • Powrót do Kraju. Reportaż zmyślony

  Związkowiec, nr 44
  08.11.1953
  ( Kanada )
  Przedruk z „Kultury” nr 10 (72) reportażu Juliusza Mieroszewskiego ”Powrót. (Reportaż zmyślony)”, opisującego fikcyjny powrót do kraju z emigracji.
 • Nie ma prawa do krytyki kto tak nie panuje nad sobą

  Słowo Polskie, nr 257 (459)
  08.11.1953
  ( Francja )
  Negatywna ocena opublikowanej w „Kulturze” nr 4 (66) przez Konstantego Jeleńskiego pod tytułem „My szlachta od Jafeta” recenzji książki Michała K. Pawlikowskiego „Dwa światy”. Izabela Lutosławska ostro protestuje przeciwko «metodom uprawianym przez niektórych pisarzy znajdujących gościnę w „Kulturze”».
 • „Die Polnische Emigration”. Głos czasopisma austriackiego

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
  13.11.1953
  ( Wielka Brytania )
  Omówienie artykułu Gottholda Rhode opublikowanego w austriackim miesięczniku „Berichte und Informationen” nr 376, poświęconego polskiej powojennej emigracji politycznej.
К НАЧАЛУ »