Лого Парижская Культура 5 апреля 2020
 • Powrót do Kraju (Reportaż zmyślony)

  Związkowiec, nr 45
  15.11.1953
  ( Kanada )
  Przedruk z „Kultury” nr 10 (72) reportażu Juliusza Mieroszewskiego ”Powrót. (Reportaż zmyślony)”, opisującego fikcyjny powrót do kraju z emigracji.
 • Do redaktora „Wiadomości”

  Wiadomości, nr 46 (398)
  15.11.1953
  ( Wielka Brytania )
  List do redaktora”Wiadomości”, w którym Konstanty Jeleński wraca do swojego wywiadu z generałem Weygandem opublikowanym w „Kulturze” nr 6 (68), podkreślając, że o tym jakoby Józef Piłsudski proponował Francji wojnę zapobiegawczą z Niemcami, milczą poważne źródła historyczne.
 • W obronie pamięci premiera Sikorskiego

  Narodowiec, nr 279
  25.11.1953
  ( Francja )
  Krytyczna reakcja na opublikowany w „Kulturze” nr 11 (73) artykuł Macieja Feldhuzena „Rubens miał filię w Szkocji”, traktujący m. in. o polskim obozie dyscyplinarnym dla żołnierzy w Szkocji, w okresie II wojny światowej.
 • Ukraińcy w Powstaniu Warszawskim

  Dziennik Polski
  26.11.1953
  ( USA )
  Autor omawia artykuł Kazimierza Iranka-Osmeckiego opublikowany na łamach nr 11 (73) „Kultury” , dowodzący, że utrzymywana dotąd wersja jakoby przeciwko Powstaniu Warszawskiemu walczyły po stronie nienieckiej oddziały ukraińskie jest pozbawiona należytego uzasadnienia.
 • Straszewicz znakomity

  Orzeł Biały, nr 48 (595)
  26.11.1953
  ( Wielka Brytania )
  Recenzja powieści Czesława Straszewicza „Turyści z bocianich gniazd”, Paryż 1953 Instytut Literacki.
К НАЧАЛУ »