Лого Парижская Культура 9 апреля 2020
 • Нужен пересмотр пропаганды на ту сторону

  Социалистический вестник (Нью-Йорк – Париж), № 12 (666)
  12.1953
  ( USA )
  A. Woronow przekonuje o konieczności rewizji zachodniej propagandy kierowanej do Związku Sowieckiego, w celu nadania jej większej skuteczności.
 • Zagadki sowieckie

  Robotnik Polski, nr 46
  29.11.1953
  Rozważania dotyczące rozwoju sytuacji politycznej w Związku Sowieckim po śmierci Stalina. Autora wyraża przekonanie, ze personalne zmiany na szczytach władzy nie wpłyną na ewolucję systemu komunistycznego.
 • Stronnictwa i ich przeciwnicy

  Jutro Polski nr 253
  29.11.1953
  ( Wielka Brytania )
  Autor uzasadnia konieczność istnienia polskich stronnictw politycznych na emigracji.
 • Witold Gombrowicz

  Preuves, nr 34
  --.12.1953
  ( Francja )
  Krótkie wprowadzenie do twórczości Witolda Gombrowicza pióra Konstantego Jeleńskiego.
 • A la légation de Pologne

  Preuves, nr 34
  --.12.1953
  ( Francja )
  Francuskie tłumaczenie fragmentu powieści Witolda Gombrowicza „Transatlantyk”.
К НАЧАЛУ »