Лого Парижская Культура 1 апреля 2020
 • Zadania radia. Polski Biuletyn Radiowy, Friburg, Szwajcaria

  Orzeł Biały? (New York)
  --.12.1953
  ( USA )
  Omówienie i komentarz do artykułu Józefa Pretwica „Radio i radioci”, zamieszonego w „Kulturze” nr 9 (71), w którym autor dokonuje oceny polskich stacji radiowych na Zachodzie i ich programów.
 • Kultura

  Kontakte
  --.12.1953
  ( Niemcy )
  Odnotowany numer „Kultury” 11 (73)
 • Listy Ankietowe

  Pokrzywy, nr 12 (85)
  --.12.1953
  ( Wielka Brytania )
  List czytelnika w odpowiedzi na ankietę „Pokrzyw”.
 • Czesław Miłosz: „Światło dzienne”

  Orzeł Biały, nr 49 (596)
  05.12.1953
  ( Wielka Brytania )
  Notatka odnotowuje zbiór wierszy Czesława Miłosza „Światło dzienne”, Paryż 1953 Instytut Literacki
 • Notatki bibliograficzne

  Życie
  06.12.1953
  ( Wielka Brytania )
  Notki bibliograficzne polskich książek wydanych na emigracji.
К НАЧАЛУ »