Лого Парижская Культура 9 апреля 2020
 • Польска полiтична думка у слiпому кутi

  Свобода, № 252
  08.12.1953
  ( USA )
  "Krytyczna ocena polskiej myśli politycznej w kwestii podejścia do ziem ukraińskich oraz litewsko-białoruskich, która to myśl, z niewielkimi wyjątkami – to główna teza artykułu - wciąż znajduje się w ""ślepym zaułku mesjanistycznej megalomanii”. "
 • Piękny przykład – kto następny?

  Głos Polski, nr 49
  10.12.1953
  ( Kanada )
  Notatka dotycząca ustanowienia przez Koło Byłych Żołnierzy AK w Detroit nagrody dla pisarza, które praca związana będzie z „okresem okupacji niemieckiej bądź sowieckiej”.
 • Szybka reakcja

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
  12.12.1953
  ( Wielka Brytania )
  Krytyczne uwagi dotyczące listu Jana Szyndlera do redakcji „Syreny” w sprawie opublikowanych w „Kulturze” artykułów: Macieja Feldhuzena „Rubens miał filię w Szkocji” w nr 11 (73) i Czesław Jeśmiana „Rubens heroiczny” nr 4 (66)
 • Кому служать радiомовлення чужих радiостанцiй?

  Сучасна Україна, Ч. 25 (76)
  13.12.1953
  ( Niemcy )

  "Rozważania dotyczące działającej w Monachium radiostacji „Wyzwolenie” (po 1959 r. ""Swoboda""), nadającej m. in. audycje w języku ukraińskim. Autor próbując dać odpowiedź na pytanie, "komu służą zagraniczne stacje radiowe?", odwołuje się m. in. do wspomnień Czesława Straszewicza ("Kultura", nr 10, 1953), dotyczących roli i działalności stacji radiowej „Świt”, nadającej w czasie wojny do Polski audycje z terenu Wielkiej Brytanii. "

 • Polityka na wesoło

  Ostatnie Wiadomości, nr 148
  13.12.1953
  ( Niemcy )
  Kilka anegdot przytoczonych za „Kulturą”, obrazujących życie w Polsce.
К НАЧАЛУ »