Лого Парижская Культура 26 ноября 2020
 • Kultura

  Kontakte, nr 1 (53)
  --.01.1953
  ( Niemcy )
  Odnotowany numer „Kultury” z grudnia 1952 roku.
 • Terror We Free Europe

  Dziennik Polski
  --.01.1953
  ( USA )
  Krytyka Radia Wolna Europa, związana z faktem opublikowania na łamach „Kultury” także krytycznego wobec tej instytucji artykułu Zygmunta Nagórskiego p. t. „Sprawa polska w Stanach Zjednoczonych”.
 • 1953_1_024

  Życie, nr 1 (289)
  1953
  ( Wielka Brytania )
  Informacja o przygotowywanych do druku oraz planach wydawniczych Instytutu Literackiego, dotyczących „krajowych” tomów „Kultury”.
 • W Królestwie Paflagonii. (Z Cyklu „Targowica Leży nad Atlantykiem”)

  Kronika Tygodniowa
  03.01.1953
  ( Kanada )
  Polskie ugrupowania polityczne działające na emigracji widziane oczyma wydawanej w Kanadzie, a subsydiowanej przez władze PRL, „Kroniki Tygodniowej”.
 • „Displaced literature”

  Ostatnie Wiadomości nr 1 (218)
  04.01.1953
  ( Niemcy )
  Przegląd polskiej literatury emigracyjnej i ruchu wydawniczego na emigracji.
К НАЧАЛУ »