Лого Парижская Культура 24 сентября 2020
 • Generał Bez Ostatniego Przydziału. (Z Cyklu „Targowica Leży nad Atlantykiem”)

  Kronika Tygodniowa
  10.01.1953
  ( Kanada )
  Polskie ugrupowania polityczne działające na emigracji widziane oczyma wydawanej w Kanadzie, subsydiowanej przez władze PRL, „Kroniki Tygodniowej”.
 • Polityka na wesoło

  Ostatnie Wiadomości, nr 7
  16.01.1953
  ( Niemcy )
  Notatka przywołuje artykuł Czesława Miłosza p. t. „Dwa procesy”, opublikowany w „Kulturze” nr 1 (63) poświęcony m. in. procesowi Slanskiego w Czechosłowacji.
 • Ukraińcy

  Nowy Świat
  19.01.1953
  ( USA )
  Felieton dotyka trudnych relacji polsko-ukraińskich, wzajemnych uprzedzeń.
 • Między Francją a Polską

  Polak, nr 4 (222)
  23.01.1953
  ( Niemcy )
  Przedruk z „Kultury” artykułu, nawołującego Niemców do przyjęcia postawy realizmu politycznego, wyrażającego się w nieosłabianiu moralnej postawy narodu Polskiego w jego oporze przeciwko „terrorowi Moskwy”.
 • Teatry amatorskie i „Nie damy pogrześć mowy”

  Polska Wierna, nr 5 (384)
  25.01.1953
  ( Wielka Brytania )
  Rzecz o braku teatru polskiego we Francji i roli chórów i amatorskich zespołów teatralnych w zachowaniu języka na emigracji
К НАЧАЛУ »