Лого Парижская Культура 26 февраля 2020
 • Dr. Ripka znów wysuwa warunki

  Jutro Polski, nr 2 (233)
  25.01.1953
  ( Wielka Brytania )
  Omówienie rozmowy przed mikrofonami radia Wolna Europa na temat porozumienia polsko-czeskiego i artykułu Huberta Ripki, zamieszczonego w grudniowym numerze paryskiej „Kultury”, poświęconemu sprawie federacji polsko-czechosłowackiej.
 • Z emigracyjnych problemów konstytucyjnych

  Odnowa. Pismo Stronnictwa Pracy, nr 2 (14)
  --.02.1953
  ( Wielka Brytania )
  Obszerny cytat z artykułu Juliusza Mieroszewskiego „Trzy konstytucje” opublikowanego w „Kulturze” nr 1 (63)
 • 1953_1_033

  Polish Affairs, nr 2
  --.02.1953
  ( Wielka Brytania )
  Omówienie politycznej, gospodarczej i wojskowej sytuacji w krajach za żelazną kurtyną, Szansa na zmianę tej sytuacji upatrywana jest we współpracy pomiędzy przedstawicielami podbitych narodów w wolnym świecie. Przykładem polsko-czechosłowacka współpraca opisana w grudniowym numerze „Kultury” z roku 1952
 • Miłe miasto

  Biały Orzeł
  --.02.1953
  ( USA )
  Autor wraca pamięcią do Wilna, Józefa Piłsudskiego i przeszłości tego miasta w dniach II wojny światowej.
 • „Kultura”

  Biały Orzeł
  --.02.1953
  ( USA )
  Notka reklamowa „Kultury” i warunki prenumeraty w Stanach Zjednoczonych.
К НАЧАЛУ »