Лого Парижская Культура 21 октября 2020
 • Kultura

  Kontakte, nr 2 (53)
  --.02.1953
  ( Niemcy )
  Odnotowany numer „Kultury” ze stycznia 1953 roku.
 • Kultura …

  Preuves nr 24
  --.02.1953
  ( Francja )
  Notatka dotyczy wydanych „krajowych” numerów „Kultury”, pierwszego i drugiego tomu, oraz zapowiada wydanie tomu trzeciego.
 • „Intermarium” - neu geplant. Polnische und tschechische Emigranten finden sich auf antideutscher Generallinie

  Christ und Welt (Stuttgart)
  05.02.1953
  ( Niemcy )
  Polscy i czescy emigranci na froncie antyniemieckim. Komentarz Hermanna Höniga dotyczy współpracy polskich i czechosłowackich środowisk emigracyjnych w kwestii koncepcji politycznej, nawiązującej do przedwojennych planów ustanowienia bloku państw Europy centralnej i wschodniej, tzw. Międzymorza.
 • Badania postępów sowietyzacji Polski

  Dziennik Polski Dziennik Żołnierza, nr 32
  06.02.1953
  ( Wielka Brytania )
  Informacja o trzech wydanych przez „Kulturę” tomach „Ramy życia w Polsce” i planowanej kontynuacji tej serii.
 • Życie kulturalne w kraju i na obczyźnie. Badania wschodu i inne egzotyki

  Orzeł Biały, nr 6 (553)
  07.02.1953
  ( Wielka Brytania )
  Przegląd wydarzeń kulturalnych w polskim Londynie.
К НАЧАЛУ »