Лого Парижская Культура 26 ноября 2020
 • Z zagranicy

  Trybuna Ludu, nr 15
  ( Polska )
  Wśród uwag ilustrujących dekadentyzm zachodniej kultury, notka krytykująca poezję emigracyjną za „nędzę myśli i ubóstwo formy”
 • Z zagranicy

  Trybuna Ludu, nr 64
  ( Polska )
  Notka krytykująca irracjonalizm i tzw. nauki ezoteryczne, „krzewiące się nadal w Europie zachodniej i w Ameryce”.
 • Wielki strach

  Trybuna Ludu, nr 258
  ( Polska )
  Według publicysty „Trybuny Ludu” prasa emigracyjna opanowana jest wielkim strachem przed perspektywą „usunięcia groźby wojny atomowo – wodorowej” i masowych powrotów emigrantów do kraju.
 • Optymistyczna tragedia

  Nowa Kultura, nr 49 (297)
  ( Polska )
  Recenzja wystawionej w Łodzi, na deskach Teatru Domu Wojska Polskiego, sztuki Wsiewołoda Wiszniewskiego „Tragedia optymistyczna”. W tekście krótka polemika z Czesławem Miłoszem dotycząca kwestii immanentnego zła.
 • Ankieta mickiewiczowska

  Wiadomości, nr 495
  ( Wielka Brytania )
  Redakcja „Wiadomości” stawia współpracownikom pytania dotyczące recepcji twórczości Adama Mickiewicza. W wypowiedzi Kajetana Morawskiego odniesienie do siedziby „Kultury” w podmiejskiej willi „z chłodnią na masło i pomysły polityczne dla uprzywilejowanych członków Zespołu”.
К НАЧАЛУ »