Лого Парижская Культура 26 ноября 2020
 • W poszukiwaniu nowego modelu gospodarczego

  Kultura i Społeczeństwo, Kwartalnik, t.1, nr 1
  --.01-03. 1957
  ( Polska )
  Notatka sygnalizująca przedruk na łamach krajowego „Życia Gospodarczego” artykułu Jana Marczewskiego „ Gospodarka polska w godzinie wyboru” ogłoszonego w „Kulturze” nr 12 (110)
 • Na prowincji

  Kultura i Społeczeństwo, Kwartalnik, t.1, nr 1
  --.01-03. 1957
  ( Polska )
  Krótka wzmianka o zamieszczonej w „Kulturze” (grudzień 1956) recenzji pracy Marii Ossowskiej, „Moralność mieszczańska”, Łódź 1966, pióra Zbigniewa Jordana.
 • W stolicy. Zagadnienia kultury w tygodnikach warszawskich

  Kultura i Społeczeństwo, Kwartalnik, t.1, nr 1
  --.01-03. 1957
  ( Polska )
  Przegląd warszawskich tygodników, kulturalnych. Pośród zawartych tam materiałów, autor przeglądu odnotowuje fragmenty „Dziennika 1953-1956” Witolda Gombrowicza.
 • W stolicy. Zjazd literatów

  Kultura i Społeczeństwo, Kwartalnik, t.1, nr 1
  --.01-03. 1957
  ( Polska )
  Omówienie obrad VII Walnego Zjazdu delegatów Związku Literatów Polskich (29.XI – 2.XII 1956), na którym zgłoszono szereg postulatów, m. in. zniesienie cenzury prewencyjnej, zniesienie prohibitów w bibliotekach, rozszerzenie stosunków z pisarzami polskimi na emigracji oraz uchylenie ograniczeń w rozpowszechnianiu w kraju prasy emigracyjnej, w szczególności paryskiej „Kultury”.
 • Obrady T.R.J.N.

  Robotnik, nr 1 (8208)
  --.01-03. 1957
  ( Polska )
  Sprawozdanie z obrad Tymczasowej Rady Jedności Narodowej w Londynie (10 i 17 grudnia 1956) oraz obszerne fragmenty exposé przewodniczącego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego Adama Ciołkosza.
К НАЧАЛУ »