Лого Парижская Культура 26 ноября 2020
 • Cudowne rozmnożenie

  Pokrzywy nr 123-124
  --.01-02 1957
  ( Wielka Brytania )
  Satyryczny komentarz odnoszący się do uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nakazującej emigracyjnym pisarzom powstrzymywanie się od publikowania utworów w kraju.
 • 1957_1_020

  Żołnierz Polski. Wojskowe pismo literacko – społeczne, nr 1 (469)
  --.01 1957
  ( Polska )
  W atmosferze popaździernikowej otwartości, „Żołnierz Polski” o potencjale militarnym Polski Ludowej, cytując obficie artykuł Eugeniusza Hinterhoffa „Armia Rokossowskiego”, zamieszczony w „Kulturze” nr 7-8 (105-106).
 • Robiłem posagi, nie pomniki … August Zamoyski o sztuce rzeźbiarskiej

  Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany, nr 1 (470)
  03.01.1957
  ( Polska )
  Informacja o wizycie w Polsce i krótki wywiad z Augustem Zamoyskim, dotyczący jego pracy artystycznej, m. in. zaprojektowanego, z inicjatywy Jerzego Giedroycia, posągu Armii Krajowej, który stanąć miał w Warszawie.
 • Polemika w sprawach istotnych i mniej ważnych

  Syrena, nr 1 (456)
  05.01.1957
  ( Francja )
  W liście do redakcji czytelnik zarzuca Ryszardowi Wradze „konserwatyzm” i „skostnienie” w ujmowaniu kwestii związanych z komunizmem i Związkiem Sowieckim.
 • Polemika w sprawach istotnych i mniej ważnych

  Syrena, nr 1 (456)
  05.01.1957
  ( Francja )
  Ryszard Wraga odpowiada na zarzuty czytelnika (por. sygn. 1957_1_022_A)
К НАЧАЛУ »