Лого Парижская Культура 21 октября 2020
A-Z
Piszą o Witoldzie Gombrowiczu

Józef Wittlin, Apologia Gombrowicza
          „Kultura” 1951, nr 7-8 (45-46), s. 52-60
Czesław. Miłosz, List do Gombrowicza
          „Kultura” 1951, nr 11 (49), s. 119-124.
Wit. Tarnawski, Jeszcze w obronie poetów
          „Kultura” 1952, nr 1 (51), s. 114-117
Natalia Zarembina, Jeszcze w obronie poetów
         „Kultura” 1952, nr 1 (51), s. 117-120
Konstanty A. Jeleński, Nagroda Literacka „Kultury” za rok 1960
         „Kultura” 1961, nr 5 (163), s. 110–111
Czesław Miłosz, Podzwonne
          „Kultura” 1969, nr 9 (264), s. 4
Sławomir Mrożek, Gombrowicz. Śmierć
         „Kultura” 1969, nr 9 (264) s. 7
Konstanty A. Jeleński, Dramat i anty-dramat
          „Kultura” 1969, nr 9 (264) s.18
Subskrypcjana „Dzieła zebrane”
         „Kultura” 1969, nr 9 (264) s.20
Czesław Miłosz, Kim jest Gombrowicz?
         „Kultura” 1970, nr 7-8 (274-278), s. 41-56

Zbiory korespondencji, opracowania i artykuły 

W Archiwum Kultury wydano:
J. Giedroyc, W. Gombrowicz, Listy 1950-1969, wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Kowalczyk, Warszawa 1993.

W innych oficynach ukazały się:
Dzieła, t. 1-15, Kraków 1986-1997.
Kronos, Kraków 2013.

T. Kępiński, Witold Gombrowicz. Studium portretowe, Kraków 1988.
Przedmowa [w:] W. Gombrowicz, Listy 1950–1969, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk, Warszawa 1993.
Gombrowicz - walka o sławę: korespondencja, układ, przedmowy, przypisy J. Jarzębski, t. 1, Kraków 1996.
Gombrowicz – walka o sławę: korespondencja, układ, przedmowy, przypisy J. Jarzębski, t. 2, Kraków 1998.
M.A. Supruniuk, Wielki Pisarz Polski i redaktorzy. O kilku powodach, dla których Witold Gombrowicz nie pisał dla „Wiadomości” [w:] Twarze emigracji. Wierzyński. Hłasko. Gombrowicz. Stempowski. Grydzewski, Toruń 1999.
A. Stawiarska, Gombrowicz w przedwojennej Polsce, Kraków 2001.
Gombrowicz w Europie: świadectwa i dokumenty 1963–1969, [oprac.] R. Gombrowicz, Kraków 2002.
M. Głowiński, Witold Gombrowicz i nadliteratura, Kraków 2002.
W. Bolecki, Autobiografia pośmiertna, Kraków 2002.
Gombrowicz w Argentynie: świadectwa i dokumenty 1939–1963, [oprac.] R. Gombrowicz, Kraków 2005.

Strony internetowe:

Oficjalna strona poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi - prowadzona przez p. Ritę Gombrowicz

 

К НАЧАЛУ »