Лого Парижская Культура 10 июля 2020
A-Z
Piszą o Juliuszu Mieroszewskim

Nekrolog Juliusza Mieroszewskiego i pożegnalny tekst od redakcji „Kultury”.
           „Kultura” 1976, nr 7/346-8/347 s. 3
Zygmunt Ossowski - Mieroszewskiemu w hołdzie z Kraju
           „Kultura” 1976, nr 9/348, s. 3
Zbigniew Byrski - O publicystyce Juliusza Mieroszewskiego
            „Kultura” 1976, nr 9/348, s. 8
Włodzimierz Mart - O esejach Juliusza Mieroszewskiego
           „Kultura” 1978, nr 10/373, s. 50
Redaktor - Nieznane wspomnienia Juliusza Mieroszewskiego
           „Kultura” 1997, nr 9/600, s. 62
Piotr Wandycz - Cztery listy Juliusza Mieroszewskiego

            „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 139, s. 188Leszek Szaruga - To można było przewidzieć. O Juliuszu Mieroszewskim [w:] Z. Kudelski, Spotkania z paryską „Kulturą”
            Lublin 1995, s. 63
Rafał Habielski - Realizm, wizje i sny romantyków. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego [w:] Juliusz Mieroszewski, Finał klasycznej Europy
            Lublin 1997, s. 5
Rafał Habielski - Materiały do refleksji i zadumy
            „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, r. 31, nr 3/4, s. 215
Krzysztof Pomian - Aktualność Mieroszewskiego [w:] W kręgu Giedroycia
           Warszawa 2000, s. 75

К НАЧАЛУ »