Лого Парижская Культура 27 февраля 2020
A-Z
Anna M. Cienciała
Teksty najważniejsze

Polityka brytyjska wobec odrodzenia Polski, 1914-1918
            „Zeszyty Historyczne” 1969, nr 16, s. 79-94
Polska w polityce brytyjskiej i francuskiej w 1939 roku: Wola walki czy próba uniknięcia wojny?
            „Zeszyty Historyczne” 1986, nr 75, s. 152-183
Wspomnienie o Domanie Rogoyskim (1903-1987) oraz dwa przyczynki historyczne
            „Zeszyty Historyczne” 1988, nr 84, s. 167-171

К НАЧАЛУ »