Лого Парижская Культура 26 ноября 2020
A-Z
Andrzej Grzywacz
Teksty najważniejsze

Komitet Obrony Państwa,
      „Zeszyty Historyczne”, 1993, z. 104.
Funkcjonowanie Oddziału II Sztabu Głównego w 1939 roku,
      „Zeszyty Historyczne”, 1998, z. 125, s. 67-100.
Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej w walce z sanatorami 1939-1941 (wraz z Marcinem Kwietniem),
      „Zeszyty Historyczne”, 2000, z 131, s. 3-84.
Tragiczne losy ppłk. dypl. Stanisława Pstrokońskiego. Z dziejów ZWZ we Lwowie (wraz z Grzegorzem Mazurem),
      „Zeszyty Historyczne”, 2000, z. 133, s. 17-57.
Sikorszczycy kontra Sanatorzy 1939-1940. (Z dziejów konfliktów politycznych uchodźstwa polskiego) (wraz z Marcinem Kwietniem),
      „Zeszyty Historyczne”, 1999, z. 127, s. 63-127, z. 129, s. 44-125.
G. Mazur, M. Kwiecień, Wspomnienie o Andrzeju Grzywaczu (1967-1999),
      „Kultura”, 2000, nr 1-2 (628-629).

К НАЧАЛУ »