Лого Парижская Культура 26 февраля 2020
A-Z
Leszek Szaruga
Teksty najważniejsze

Już idzie, Przeinaczenie,  „Kultura” 1997, nr 11/602
Odpowiedź, „Kultura” 1986, nr 1/461
Rekonstrukcja rzeczywistości, „Kultura” 1996, nr 3/582
Trzyczęściowa panorama,  „Kultura” 1997 nr 9/600
Wielkie oczekiwanie,
 „Kultura” 1986, nr 5/464
Wieniec czasu nowego..., „Kultura” 1997, nr 1-2/592-593
Zadziwiające,   „Kultura” 1996, nr 6/585
Ziarna,  „Kultura” 1995, nr 11/578

К НАЧАЛУ »