Лого Парижская Культура 27 февраля 2020
A-Z
Piszą o Piotrze Wandyczu

Piotr Wandycz [w:] Polak w świecie.
            Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Warszawa 2001, s. 332.
Henryk Bułhak, Piotr Wandycz. Historyk Polski na emigracji i w ojczyźnie
            „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” nr 30 (1995), s. 14-16.
A. Nowak, Wandycz Piotr Stefan
            [w:] Emigranci o sobie, „Arka” (1985), nr 15, s. 46-49.
Wandycz Piotr Stefan
            [w:] Villardczycy. Słownik biograficzny, red. E. Stączek, Wrocław 2000.
R. Habielski, Piotr Wandycz
            [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, t. I, Lublin 2000, s. 459-460.
M.B. Biskupski, N. Pease, A. Cienciała, Piotr S. Wandycz – Pionier badań w Ameryce nad dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
            „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”  30 (1995), s. 5–13.
M. Szczerbiński, Od polityki do historii. Zarys biografii Piotra Stefana Wandycza
            [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, pod red. J. Farysia, R. Nira i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 7-12 (tamże fot. I dalsza literatura).
B. Rynkiewicz, Bibliografia prac Piotra Stefana Wandycza
            [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 13-30.

 

К НАЧАЛУ »