Лого Парижская Культура 21 октября 2020
A-Z
Zenowiusz Ponarski
Biografia
Историк ur. w 1921 r. w Wilnie
Publicysta historyczny.
W okresie PRL pracował jako sędzia w Szczecinie. W 1981 r. był redaktorem pisma „Teki Historyczne” wydawanego przez Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. Następnie na emigracji w Toronto w Kanadzie. Jego zainteresowania badawcze dotyczącą historii ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XX wieku oraz stosunków polsko-litewskich. Główne publikacje: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (1999); Ludzie w trybach historii. Piłsudcziana-Wilniana (2002, wyd. 2 - 2003); Wokół sprawy polskiej na Wschodzie (2003); Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza (2004). W „Zeszytach Historycznych” opublikował 5 tekstów.

 

К НАЧАЛУ »