Лого Парижская Культура 29 октября 2020
A-Z
 
Jacek Feliks Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu

Lublin 2012

Praca habilitacyjna na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Mikołaj Tyrchan, Paryska „Kultura” wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989)

Poznań 2011

Wydawnictwo Poznańskie

Tomasz Gackowski, W świetle teczek Służby Bezpieczeństwa

Warszawa 2011

Konkurs na najlepszą pracę w związku z obchodami 80-lecia Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Różycka, „Idea jagiellońska w paryskiej «Kulturze» 1947-2000

Warszawa 2010

Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Stefana Bednarka, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniona w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Maria Marciniak, Działalność Jerzego Giedroycia w latach 1947-1976. Próba monografii

Katowice 2009
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Barbary Gutkowskiej w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Anita Balon, Sprawa Taterników

Warszawa 2008
Praca dyplomowa napisana na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra hab. Rafała Habielskiego.

Anna Cichocka, Relacje między paryską „Kulturą” a krajem (1947-1973)

Wrocław 2008
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Wrzesińskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Halyna Dubyk, Polskie kontakty literackie Jewhena Małaniuka

Warszawa 2008
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Piotra Mitznera w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Anita Pieńkowska, Literatura na łamach „Kultury” paryskiej w latach 1947-1956. Twórcy – tematy – gatunki”

Warszawa 2008
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Stanisława Kowalczyka na kierunku filologia polska Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Iwona Hofman, Polska – Niemcy – Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”

Lublin 2008

Rządowy projekt badawczy własny. Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Utako Okano, Sprawa katyńska na łamach wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu 1947-1989

Kraków 2008

Praca magisterska w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zblewskiego.

К НАЧАЛУ »