Лого Парижская Культура 24 сентября 2020
A-Z
"Literaturen westnik" - Bułgaria

Numer bułgarskiego pisma "Literaturen westnik"  ukazującego się w Sofii, poświęcony Jerzemu Giedroyciowi i paryskiej „Kulturze”. Zawiera teksty m.in. Marka Kornata, Magdaleny Grochowskiej, Rafała Stobieckiego, Marka Żebrowskiego, Andrzeja S. Kowalczyka i Andrzeja Brzezieckiego. Wydanie we współpracy z Instytutem Polskim w Sofii, numer opatrzony datami: 26 października - 1 listopada 2016 r.

Giles Scott-Smith, The 'masterpieces of the twentieth century' festival and the congress for cultural freedom: Origins and consolidation 1947-52

London 2000
Intelligence and National Security, 15, no. 1 (2000)
Taylor & Francis

Timothy Snyder, The Polish-Lithuanian commonwealth since 1989: National narratives in relations among Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine

London 1998

Nationalism and Ethnic Politics, 4, no 3
Taylor & Francis

К НАЧАЛУ »