Логотип Паризька Культура 31 października 2020
F
Zbigniew Florczak
Biografia
Pisarz, Publicysta ur. 27 maja 1923 r. zm. 19 listopada 2005 r.
Псевдонім: Pelikan

Prozaik, eseista, historyk i krytyk sztuki, tłumacz.
W czasie II wojny światowej należał do AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Baszta”.
W 1945 r., po uwolnieniu z obozu w Sandbostel w Niemczech, osiedlił się w Brukseli, gdzie skończył École des Beaux Arts i Wyższą Szkołę Dziennikarską. Współpracował z „Kulturą” w latach 1947-1949, wówczas dyskusje wzbudziły jego teksty: „Examin libre” oraz „Podróż na horyzonty” z 1949 r.
Publikował artykuły w „Orle Białym” i w „Wiadomościach”. W 1949 r. powrócił do Polski. W latach 1955-1957 pracował w „Biuletynie Rozgłośni «Kraj»”. Drukował teksty w pismach: „Nowa Kultura”, „Po prostu”, „Przegląd Kulturalny”, „Kultura” , „Polityka”. Autor szeregu książek. Od 1968 r. przesyłał artykuły do „Kultury” pod pseudonimem „Pelikan”. Po przerwie w latach 1975-1986 wznowił ich wysyłkę, którą kontynuował do 2000 r. W 1984 r. ujawnił Redaktorowi swe nazwisko, od 1991 r. w swych publikacjach nie stosował już pseudonimu. 
Pisał teksty poświęcone przede wszystkim sytuacji politycznej w Polsce, jak również eseje literackie.

Bibliografia
Wydał poza Instytutem m.in.:
Autoportret z rubinem, Warszawa 1960.
Podróż na horyzonty, Warszawa 1966.
Grypsy i reminiscencje (1968-1993), ze słowem wstępnym Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Londyn 1995.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »