Логотип Паризька Культура 17 września 2019
A-Z
Sprostowania do biografii, zamieszczonej w tomie wspomnień "Z Kozielska pod Katyń”
1989-05-12, Stanisław Swianiewicz

Прочитати цілий лист » jpg Прочитати цілий лист » jpg
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »