Логотип Паризька Культура 25 października 2020
A-Z
РЕКОМЕНДУЄМО АУДІО
 • Konstanty Jeleński o Gombrowiczu i Miłoszu

  Audycja RFI. Konstanty Jeleński mówi o książkach, które zmieniły jego życie; „Ferdydurke”, miłości do poezji, wylansowaniu Gombrowicza i Miłoszu. Rozmawiała Maria Wiernikowska.

 • Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 1)
  Audycja RFI. Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 1), m.in. rozmowa z Janem Błońskim; Opracowanie: Stefan Rieger. (RFI)
 • Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 2)
  Audycja RFI. Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 2), m.in. rozmowa z Janem Błońskim; Opracowanie: Stefan Rieger. (RFI)
 • Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 3)
  Audycja RFI. Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 3), m.in. rozmowa z Janem Błońskim; Opracowanie: Stefan Rieger, (RFI)
 • Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 4)
  Audycja RFI. Witold Gombrowicz po 20 latach (cz. 4); „Ivonne, princesse de Burgogne” w Comédie Française, głos Gombrowicza, Jan Błoński; Opracowanie: Stefan Rieger.
 • Początki Instytutu we Francji

  Samodzielność finansowa Instytutu (od lipca 1949 roku). Fundowane numery „Kultury" (pierwsze: Zamojski, Małcużyński). Józef Czapski i jego wyjazdy do USA - seria odczytów, wpłaty. Prenumeraty. Polecenie Giedroycia do Czapskiego: „Przywieź mi Miłosza". Wpływ Giedroycia na Gombrowicza (zachęcał go do pisania).
   

 • Wywiad z Witoldem Gombrowiczem - Vence 1965 r.

  Wywiad z Witoldem Gombrowiczem - być może sekcja polska RFI - przeprowadzony w 1965 r. w Vence, po pobycie w Berlinie. Nagranie na taśmie magnetofonowej w zbiorach Archiwum Instytutu LIterackiego.

 • Wywiad z Witoldem Gombrowiczem - Paryż 1963 r.

  Wywiad - być może sekcja polska RFI - przeprowadzony z Gombrowiczem w Paryżu 10 dni po przybyciu z Argentyny, czyli w pierwszych dniach maja 1963 r. Nagranie na taśmie magnetofonowej ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego.