Логотип Паризька Культура 11 lipca 2020
A-Z
Piszą o Leo Lipskim

H. Gosk, Jesteś sam w swojej drodze, Izabelin 1998.
A. Maciejowska, Wspomnienie o Leo Lipskim, „Kultura” 1997, nr 9.
M. Pankowski, Wolny od łzy, „Kultura” 1957, nr 7-8.
Film o Leo Lipskim w Telewizji Literackiej

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »