Логотип Паризька Культура 16 lipca 2019
A-Z
Piszą o Aleksandrze Wacie

Czesław Miłosz, O wierszach Aleksandra Wata,  „Kultura” 1967, nr 9. 
Tomas Venclova, Aleksander Wat, Kraków 1997.
Ola Watowa, Wszystko, co najważniejsze, Londyn 1984.

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »