Логотип Паризька Культура 16 lipca 2019
A-Z
Piszą o Melchiorze Wańkowiczu
Krzysztof Kąkolewski, Wańkowicz krzepi: wywiad-rzeka.
            Warszawa 1971
Mieczysław Kurzyna, Wańkowicz.
            Warszawa 1972
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Proces M. Wańkowicza 1964 roku.
Książki autorstwa Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm:
Blisko Wańkowicza

            Kraków 1988
Na tropach Wańkowicza
            Warszawa 1999
Na tropach Wańkowicza po latach
            Warszawa 2009
Melchior Wańkowicz Poland’s Master of the Written Word
            Lexington Books, USA 2017
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »