Логотип Паризька Культура 9 lipca 2020
A-Z
 
Xymena Dolińska, Między wizją a rzeczywistością państwo i polityka na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946-1976 na przykładzie publicystyki Juliusza Mieroszewskiego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Pawła Śpiewaka w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »