Логотип Паризька Культура 12 lipca 2020
A-Z
 
Marek Żebrowski, Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956

Kraków 2006

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Jacka M. Majchrowskiego w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »