Логотип Паризька Культура 12 lipca 2020
A-Z
 
Jacek Feliks Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu

Lublin 2012

Praca habilitacyjna na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Anita Balon, Sprawa Taterników

Warszawa 2008
Praca dyplomowa napisana na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra hab. Rafała Habielskiego.

Aneta Borkowska, Literatura rosyjska na łamach „Kultury” paryskiej

Toruń 2007

Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Karola Bezwińskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Joanna Eliza Bartkiewicz, Myśl polityczna Jerzego Giedroycia w kontekście zachowania tożsamości narodowej Polski w dobie integracji z Unią Europejską

Pułtusk 2000
Praca licencjacka napisana na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku pod kierunkiem dr. Tadeusza Kowalczyka.

Beata Borkowska, Polskie elementy intelektualizmu na scenie integrującej się Europy końca XX wieku

Pułtusk 1999
Praca licencjacka napisana na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku pod kierunkiem dr. Tadeusza Kowalczyka.

Marta Klimczak, „Szkice piórkiem” – Dziennik Andrzeja Bobkowskiego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Drewnowskiego w Zakładzie Literatury XX w. Filologii Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Aleksandra Kosicka, Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego

Poznań 1990
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »