Логотип Паризька Культура 12 lipca 2020
A-Z
 
Halyna Dubyk, Polskie kontakty literackie Jewhena Małaniuka

Warszawa 2008
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Piotra Mitznera w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Xymena Dolińska, Między wizją a rzeczywistością państwo i polityka na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946-1976 na przykładzie publicystyki Juliusza Mieroszewskiego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Pawła Śpiewaka w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dorota Dawid, Księstwo w Maisons-Laffitte. Rzeczywistość i legenda paryskiej „Kultury”

Kraków 1996
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Stępnia w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca wydana drukiem, Kraków 2000.

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »