Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Krzysztof Jaśko, Działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu

Kraków 1993
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Kocójowej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »