Логотип Паризька Культура 9 lipca 2020
A-Z
 
Anita Pieńkowska, Literatura na łamach „Kultury” paryskiej w latach 1947-1956. Twórcy – tematy – gatunki”

Warszawa 2008
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Stanisława Kowalczyka na kierunku filologia polska Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kuba Kowalski, Echa prasowe po literacjiej nagrodzie Nobla Czesława Miłosza

Warszawa 2000

Praca magisterska na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pod kierunkiem dr. Janusza Osicy.

Marta Klimczak, „Szkice piórkiem” – Dziennik Andrzeja Bobkowskiego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Drewnowskiego w Zakładzie Literatury XX w. Filologii Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariusz Kubik, Wybrane zagadnienia publicystyki politycznej Juliusza Mieroszewskiego na łamach paryskiej „Kultury”

Katowice 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Hrebendy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Ewa Krazińska, Polska racja stanu według Jerzego Giedroycia

Olsztyn 1998
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Godlewskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

 

Aleksandra Kosicka, Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego

Poznań 1990
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego.

Andrzej Stanisław Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz)

Warszawa 1990

Krzysztof Kawczyński, Niektóre problemy emigracji polskiej lat 1980-1985 (na podstawie miesięcznika „Kultura”, Paryż)

Poznań 1987-1988
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Łucji Łukaszewicz w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu.

 

Zbigniew Kruszyński, „Poniedziałek. Zjadłem smaczną rybę.” Z problematyki gatunkowej „Dziennika” Witolda Gombrowicza

Wrocław 1980

Praca magisterska w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. Czesława Hernasa.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »