Логотип Паризька Культура 8 lipca 2020
A-Z
 
Ewa Lubiewa-Wieleżyńska, Józef Czapski i Jerzy Stempowski szkic portretu podwójnego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Mencwela na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »