Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Utako Okano, Sprawa katyńska na łamach wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu 1947-1989

Kraków 2008

Praca magisterska w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zblewskiego.

Magdalena Osojca, „Kultura” i Rozgłośnia Polska RWE. Konflikt czy współpraca (w świetle materiałów autobiograficznych)

Kraków 2004
Praca magisterska.

Małgorzata Ochab, Koncepcja polityki wschodniej „Kultury” paryskiej

Kraków 2003
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Barbary Stoczewskiej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »