Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Anita Pieńkowska, Literatura na łamach „Kultury” paryskiej w latach 1947-1956. Twórcy – tematy – gatunki”

Warszawa 2008
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Stanisława Kowalczyka na kierunku filologia polska Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Wydawnictwa książkowe Instytutu Literackiego 1946-1966

Warszaw 2005

Praca doktorska obroniona w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, 2005.
 

 

Małgorzata Płazowska, „Kultura” wobec wydarzeń w Polsce lat 1953-1957

Kraków 2004
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Paczyńskiej w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »