Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Monika Sędłak, Zygmunt Hertz w środowisku paryskiej „Kultury”. Próba biografii

Lublin 2007
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Pomorskiego w Instytucie Historycznym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Monika Sędłak, Jerzy Giedroyc w świetle korespondencji. Próba portretu psychologicznego

Lublin 2002
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Pomorskiego w Zakładzie Metodologii Historii Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Mirosław Adam Supruniuk, „Kultura” – Kraj: Pomoc Paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja

Toruń 2000
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Kryszaka na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ewa Lubiewa-Wieleżyńska, Józef Czapski i Jerzy Stempowski szkic portretu podwójnego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Mencwela na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Izabella Sariusz-Skąpska, Polscy świadkowie gułagu. Literatura łagrowa 1939-1989

Kraków 1993
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra Henryka Markiewicza w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »