Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Mikołaj Tyrchan, Paryska „Kultura” wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989)

Poznań 2011

Wydawnictwo Poznańskie

Mikołaj Tyrchan, Paryska „Kultura” i „Zeszyty Historyczne" wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989)

Poznań 2007

Praca doktorska na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mikołaj Tyrchan, Koncepcja Polski w środowisku paryskiej „Kultury” (1947-1970)

Poznań 2000
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Olszewskiego w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »