Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Kazimierz Michał Ujazdowski, Myśl polityczna środowiska skupionego wokół „Buntu Młodych” i „Polityki” 1926-1939

Łódź 1988
Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Jana Kodrębskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »