Логотип Паризька Культура 6 kwietnia 2020
A-Z
 
Wieńczysław Zaczek, Czasopismo „Polityka” (1937-1939) Próba monografii

Warszawa 1986
Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Andrzeja Ślisza w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »