Логотип Паризька Культура 6 kwietnia 2020
A-Z
 
Utako Okano, Sprawa katyńska na łamach wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu 1947-1989

Kraków 2008

Praca magisterska w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zblewskiego.

Magdalena Czoch, Kwestia ukraińska w pismach Jerzego Giedroycia. Od „Buntu Młodych” do „Kultury”

Warszawa 2007
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Monika Sędłak, Zygmunt Hertz w środowisku paryskiej „Kultury”. Próba biografii

Lublin 2007
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Pomorskiego w Instytucie Historycznym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Mikołaj Tyrchan, Paryska „Kultura” i „Zeszyty Historyczne" wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989)

Poznań 2007

Praca doktorska na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aneta Borkowska, Literatura rosyjska na łamach „Kultury” paryskiej

Toruń 2007

Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Karola Bezwińskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Marek Żebrowski, Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956

Kraków 2006

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Jacka M. Majchrowskiego w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Wydawnictwa książkowe Instytutu Literackiego 1946-1966

Warszaw 2005

Praca doktorska obroniona w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, 2005.
 

 

Magdalena Osojca, „Kultura” i Rozgłośnia Polska RWE. Konflikt czy współpraca (w świetle materiałów autobiograficznych)

Kraków 2004
Praca magisterska.

Małgorzata Płazowska, „Kultura” wobec wydarzeń w Polsce lat 1953-1957

Kraków 2004
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Paczyńskiej w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Iwona Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”

Poznań 2004

Praca habilitacyjna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Anna Cichocka, Myśl polityczna paryskiej „Kultury” (1947-1975)

Wrocław 2003
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Joncy w Katadrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »