Логотип Паризька Культура 6 kwietnia 2020
A-Z
 
Anna Cichocka, Myśl polityczna paryskiej „Kultury” (1947-1975)

Wrocław 2003
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Joncy w Katadrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Małgorzata Ochab, Koncepcja polityki wschodniej „Kultury” paryskiej

Kraków 2003
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Barbary Stoczewskiej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monika Sędłak, Jerzy Giedroyc w świetle korespondencji. Próba portretu psychologicznego

Lublin 2002
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Pomorskiego w Zakładzie Metodologii Historii Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Joanna Eliza Bartkiewicz, Myśl polityczna Jerzego Giedroycia w kontekście zachowania tożsamości narodowej Polski w dobie integracji z Unią Europejską

Pułtusk 2000
Praca licencjacka napisana na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku pod kierunkiem dr. Tadeusza Kowalczyka.

Mirosław Adam Supruniuk, „Kultura” – Kraj: Pomoc Paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja

Toruń 2000
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Kryszaka na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mikołaj Tyrchan, Koncepcja Polski w środowisku paryskiej „Kultury” (1947-1970)

Poznań 2000
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Olszewskiego w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kuba Kowalski, Echa prasowe po literacjiej nagrodzie Nobla Czesława Miłosza

Warszawa 2000

Praca magisterska na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pod kierunkiem dr. Janusza Osicy.

Beata Borkowska, Polskie elementy intelektualizmu na scenie integrującej się Europy końca XX wieku

Pułtusk 1999
Praca licencjacka napisana na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku pod kierunkiem dr. Tadeusza Kowalczyka.

Xymena Dolińska, Między wizją a rzeczywistością państwo i polityka na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946-1976 na przykładzie publicystyki Juliusza Mieroszewskiego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Pawła Śpiewaka w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Klimczak, „Szkice piórkiem” – Dziennik Andrzeja Bobkowskiego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Drewnowskiego w Zakładzie Literatury XX w. Filologii Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariusz Kubik, Wybrane zagadnienia publicystyki politycznej Juliusza Mieroszewskiego na łamach paryskiej „Kultury”

Katowice 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Hrebendy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »