Логотип Паризька Культура 2 kwietnia 2020
A-Z
 
Aleksandra Kosicka, Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego

Poznań 1990
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego.

Andrzej Stanisław Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz)

Warszawa 1990

Kazimierz Michał Ujazdowski, Myśl polityczna środowiska skupionego wokół „Buntu Młodych” i „Polityki” 1926-1939

Łódź 1988
Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Jana Kodrębskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzysztof Kawczyński, Niektóre problemy emigracji polskiej lat 1980-1985 (na podstawie miesięcznika „Kultura”, Paryż)

Poznań 1987-1988
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Łucji Łukaszewicz w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu.

 

Wieńczysław Zaczek, Czasopismo „Polityka” (1937-1939) Próba monografii

Warszawa 1986
Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Andrzeja Ślisza w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Kruszyński, „Poniedziałek. Zjadłem smaczną rybę.” Z problematyki gatunkowej „Dziennika” Witolda Gombrowicza

Wrocław 1980

Praca magisterska w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. Czesława Hernasa.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »