O powstaniu warszawskim, przyjaciołach i losach powojennych

1947-04-22, Maria Dąbrowska - Wanda Hoffman

Maria Dąbrowska pisze do swej przyjaciółki, która „odnalazła się” w Londynie. List ten jest w Archiwum IL w spuściźnie Jerzego Stempowskiego.