W liście do generała Redaktor melduje, jakie cele przyświecają "Kulturze"

1947-11-26, Jerzy Giedroyc - Kazimierz Wiśniowski

...Celem "Kultury" jest: a) reprezentowanie dorobku kulturalnego emigracji, b) stworzenie na tym odcinku więzi z krajem, c) zapoznawanie społeczeństwa polskiego z kulturą zachodnią, d) kontakt z pisarzami i uczonymi zagranicznymi, e) danie możności uczonym, literatom i publicystom polskim na emigrajci, znajdującym się na skutek spadku czytelnictwa w bardzo ciężkich warunkach materialnych – zarówno możności wypowiadania się publicznie (prasa emigracyjna jest albo prasą informacyjną albo ściśle politycznie aktualną, a przede wszystkim nie zamieszcza większych studiów czy opracowań), jak i pomocy materialnej....