Arcybiskup J. Gawlina reaguje na artykuł J. Hoffmana na temat akcji rewindykacyjnej ("Kultura" 7/1961).

1961-07-13, Józef Gawlina - Jerzy Giedroyc

 syg. ULB 01.01