Praca nad powieścią

1965-09-14, Alicja Iwańska - Jerzy Giedroyc

Postęp prac nad "Światem przetłumaczonym" i zapytanie o kościotrupki.

KorRed 280 Iwańska A